SERVEIS

L’empresa Construccions Riu Pujol, S.L. ofereix un servei de reforma integral tan en obra gran com petita.
Els nostres serveis inclouen tot l’àmbit de la rehabilitació tant a exteriors (façanes, terrats, envans pluvials, reforços estructurals, etc) com a interiors (pisos, locals, vestíbuls, escales, patis i substitució de desguassos).

Una de les nostres grans especialitats són les restauracions amb projectes que han estat reconeguts com a exemples destacats de reproduccions d’originals (edificis històrics i modernistes).

L’empresa Construccions Riu Pujol, S.L. es dedica també als treballs mitjançant tècnica vertical, feines de lampistería: instal.lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aire condicionat, treballs d’alumini (tancaments, finestres, etc), fusteria (reparacions de persianes, portes, col.locació de parquet i tot tipus de manteniments) treballs de pintura en general (restauració d’estucats al foc, grafiats, etc).

Donem garantia a les nostres feines perquè els nostres clients puguin dipositar en nosaltres la seva confiança.

Ens dediquem a la tramitació de totes les Llicències d’Obres i Direcció d’Arquitecte Tècnic: Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Estudi de Seguretat i Salut, i Certificat Final d’Obra, tractament i retirada dels residus d’amiant, tubs i cobertes, residus de la resta d’obra i materials d’enderroc als abocadors autoritzats per la Generalitat de Catalunya.

 

Necessites un projecte?

Demana pressupost sense compromís, ens posarem en contacte amb tu.

Vols veure algunes de les nostres obres.

Projectes de reabilitació i obres interiors

riu pujol logo footer

PROJECTES

RIU PUJOL

Construccions Riu Pujol, S.L.
CIF: B-60.423.910

Carreras i Candi, 31
08028 Barcelona  

T. 93 296 88 89
riupujol@riupujol.cat

MEMBRES DEL

riu pujol gremi constructors

© 2019 RIU PUJOL  |  Fotografies: Josep Lluís Roig Rodríguez