CONTACTE

Construccions Riu Pujol, S.L.
CIF: B-60.423.910 / C. Carreras i Candi, 31 / 08028 Barcelona / Tel. 93 296 88 89
e-mail: riupujol@riupujol.cat

Podeu utilitzar el següent formulari de contacte per a qualsevol consulta que desitgeu fer, 
o a través del telèfon (Tel. 93 296 88 89) o correu electrònic (riupujol@riupujol.cat):

Vols veure algunes de les nostres obres.

Projectes de reabilitació i obres interiors

riu pujol logo footer

PROJECTES

RIU PUJOL

Construccions Riu Pujol, S.L.
CIF: B-60.423.910

Carreras i Candi, 31
08028 Barcelona  

T. 93 296 88 89
riupujol@riupujol.cat

MEMBRES DEL

riu pujol gremi constructors

© 2019 RIU PUJOL  |  Fotografies: Josep Lluís Roig Rodríguez